ก.แรงงาน สร้างสุขปี 64 จัด Training online ฟรี แบบ New Normal

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๙

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างสุขปีใหม่ 2564 ให้แรงงาน แบบ New Normal จัด 20 หลักสูตร พัฒนาทักษะผ่าน Online ฟรี ฝึกจบรับใบประกาศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพราะแรงงานเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ก.แรงงาน สร้างสุขปี 64 จัด Training online ฟรี แบบ New Normal

ซึ่งในปี 2564 นี้ กระทรวงแรงงานได้เตรียมของขวัญปีใหม่ จำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด "รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า" เพื่อมอบให้แก่แรงงานไทย ได้แก่ 1. ลดอัตราเงินสมทบ 2. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ฝากครรภ์ โดยสำนักงานประกันสังคม 3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละศูนย์ต่อปีแก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน โดยกรมการจัดหางาน 4. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ 5. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย ด้วยการอำนวยความสะดวกในการฝึกทักษะแบบ New Normal สามารถอบรมได้ที่บ้าน โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop illustrator การสร้างแอปพลิเคชันโมบายระบบแอนดรอยด์ การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form การประยุกต์ใข้งานโปรแกรม Solid Work ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point 2010 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 และการสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

ผู้สนใจสามารถค้นหาหลักสูตรและลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม เฉพาะที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเมื่อถึงวันอบรมให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Application Zoom Meeting และประเมินผลการฝึกผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินจะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้พี่น้องแรงงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่ง และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สพร.และสนพ. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด