ภาพข่าว: ESRI จัดงาน ‘Executive GIS Presentation’

อังคาร ๒๔ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๘:๑๕
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--ซีดีจี
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส ซึ่งเป็น เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดการประชุมพิเศษ ‘Executive GIS Presentation’ เพื่อนำเสนอความรู้และการนำเทคโนโลยีจีไอเอสไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีในระดับที่ความสามารถที่แตกต่างกัน
ในโอกาสนี้คุณไกรรพ เหลืองอุทัย (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้บริษัทฯได้รับเกียรติจาก Dr. David Maguire (ที่ 2 จากขวา) Director of Products and International จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และผลงานเชิงวิชาการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก เป็นผู้บรรยายความรู้ในหัวข้อ Geographic Exploration System และ Enterprise GIS for your Organization ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้อง Meeting 4 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี — รังสิต กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณจรีย์วิบูลย์ บุญชนะโกศล ,คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร.0-2678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail: [email protected]
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด