มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสวนา Harvard , MIT , Chicago VS UTCC

พฤหัส ๑๖ มีนาคม ๒๐๐๖ ๑๔:๓๔
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โครงการปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ หลักสูตร ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ Harvard,MIT,Chicago VS UTCC ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปริญญาเอกจาก Harvard ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ กระทรวงการคลัง ดุษฎีบัณฑิตจาก MIT และรศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย University of Chicago — UTCC Research Center ปริญญาเอก จาก University of Chicago ร่วมเสนาในงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาเอก วันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 17.00 — 20.00 น ณ ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนใจเข้าร่วมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2697-6304-5 หรือสำรองที่นั่งได้ที่E-mail: [email protected] .
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชาคริสต์ ศรีสุวรรณ 06-344-6328
กองประชาสัมพันธ์ 02-697-6781

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด