ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (10 มกราคม 2549)

อังคาร ๑๐ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๗:๔๘
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2549
14.30 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ และนายนิรัตติศัย กัลจาฤก
กรรมการบริหาร บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
จะแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักแสดง
และเยาวชนของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและลาว
โดยคณะนักแสดงไทยจำนวนประมาณ 20 คน เป็นที่รู้จัก
ในประเทศเพื่อนบ้าน (อาทิ นายอานัส ฬาพานิช นายวีรภาพ
สุภาพไพบูลย์ และนายสวิช เพชรวิเศษศิริ) จะเข้าร่วมในการ
แถลงข่าวด้วย ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด