กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะจัดการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ Asia-Middle East Dialogue

จันทร์ ๐๓ กรกฎาคม ๒๐๐๖ ๐๗:๕๗
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะจัดการประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ Asia-Middle East Dialogue (AMED Working Group on Economic Issues) ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรม Swissotel Nai Lert Park โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Tamer Abdel - Aziz Abdalla Khalil เอกอัครราชทูตอียิบต์ประจำไทย เป็นประธานร่วมของการประชุม
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม กำหนดการ และแบบลงทะเบียนเข้าฟังการประชุมได้ที่ www.mfa.go.th/amed
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5170

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด