ซีเมนส์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า รุ่นที่ 1

อังคาร ๓๑ มกราคม ๒๐๐๖ ๑๓:๒๗
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--ซีเมนส์
คุณสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ที่บริษัทซีเมนส์ จำกัดให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม ณ อาคารวิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทซีเมนส์ จำกัด กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตรการฝึก อบรมฝีมือแรงงานในการบำรุงรักษาระบบ
โดยในแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.ทั้งหญิงและชาย จำนวน 20 คน เข้ารับการฝึกอบรมในด้านไฟฟ้า ระบบเครื่องกล/ระบบวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบปรับอากาศ ภาษาอังกฤษ การดำเนินชีวิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะใช้เวลาในการฝึกอบรมแต่ละรุ่นทั้งสิ้น 2 ปี
โดยรุ่นที่ 1 นี้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และจบหลักสูตรการฝึกอบรมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด