ซีเมนส์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า รุ่นที่ 1

จันทร์ ๐๙ มกราคม ๒๐๐๖ ๑๕:๐๘
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--ซีเมนส์
เวลา 10.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (10 มกราคม) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม คุณสมชาติ เลขาลาวัณย์ จะเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ที่บริษัทซีเมนส์ จำกัดให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทซีเมนส์ จำกัด กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตรการฝึก อบรมฝีมือแรงงานในการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า ซึ่งได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง 2 หน่วยงานเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 โดยในแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.ทั้งหญิงและชาย จำนวน 20 คน เข้ารับการฝึกอบรมในด้านไฟฟ้า ระบบเครื่องกล/ระบบวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบปรับอากาศ ภาษาอังกฤษ การดำเนินชีวิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะใช้เวลาในการฝึกอบรมแต่ละรุ่นทั้งสิ้น 2 ปี โดยรุ่นแรกเริ่มเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
มร. เยิร์น กราซเซ่ รองประธานอาวุโสและหัวหน้ากลุ่มระบบขนส่ง บริษัท ซีเมนส์ จำกัด กล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะฝึกช่างฝีมือคนไทยรวมทั้งสิ้น 100 คน ภายใต้โครงการความร่วมมือ 5 ปีนี้ และหากผู้ผ่านการอบรมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม อาจได้รับการพิจารณาเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯหากมีตำแหน่งว่าง โดยเราได้รับผู้ที่ผ่านการอบรมของรุ่นที่ 1 เข้าทำงานบ้างแล้ว”
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นหลักปฏิบัติขององค์กรที่ซีเมนส์ยึดถือในการดำเนินธุรกิจตลอดมา เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรในประเทศไทย โดยเฉพาะช่างเทคนิคให้มีความเชี่ยวชาญ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการถ่ายโอนเทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายระบบขนส่งมวลชนในอนาคต
กลุ่มระบบขนส่ง บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เป็นผู้นำด้านระบบราง นับตั้งแต่อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบการจัดจ่ายไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ตลอดจนอุปกรณ์และระบบต่างๆสำหรับโรงซ่อมบำรุง โดยที่ผ่านมารับผิดชอบในการวางระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินสายรัชมงคลในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการด้านการวางระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด