รอซโซ่ มอบชุด PPE และ Face Shield สู้ภัยโควิด-19 ให้ กทม.

พุธ ๐๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๔
"รอซโซ่" ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Product) มอบชุด PPE และ Face Shield เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานคร ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ
รอซโซ่ มอบชุด PPE และ Face Shield สู้ภัยโควิด-19 ให้ กทม.

เมื่อ เวลา 9:00 น. วันที่ 5 มกราคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  (เสาชิงช้า) นายคเณศร์  ชาติธรรมรักษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท รอซโซ่ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) มูลค่ารวม 3,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานคร ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ  ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สำหรับชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health Product)  ของบริษัท รอซโซ่ จำกัด ที่นำแนวคิดด้าน Innovation & Protection มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับใบจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ อย เลขที่ กท.สผ. 68/2563

การสนับสนุน ชุด PPE จำนวน 36,000 ชุด และ Face Shield จำนวน 4,000 ชิ้น รวม 40,000 ชิ้น ให้กับกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอีกครั้ง

ที่มา: รอซโซ่

รอซโซ่ มอบชุด PPE และ Face Shield สู้ภัยโควิด-19 ให้ กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด