"พุทธิพงษ์"คณะผู้บริหารฯ ดีอีเอส ประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ และรับทราบเงื่อนไขการของบประมาณปี 2565 จากสำนักงบประมาณฯ

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๐๒๑ ๐๙:๓๙
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงานและภารกิจสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้รับนโยบายและชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการของบประมาณและการพิจารณาของสำนักงบประมาณ  ในการนี้นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้เข้าร่วมประชุมด้วย  ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เดอะไนน์ทาวเวอร์ พระรามเก้า
พุทธิพงษ์คณะผู้บริหารฯ ดีอีเอส ประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ และรับทราบเงื่อนไขการของบประมาณปี 2565 จากสำนักงบประมาณฯ
พุทธิพงษ์คณะผู้บริหารฯ ดีอีเอส ประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ และรับทราบเงื่อนไขการของบประมาณปี 2565 จากสำนักงบประมาณฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด