เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ ซีรี่ย์ "G" จำนวน 20 ตัว ซื้อขายวันแรก 25 ม.ค. 64

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๒:๕๔
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รุ่นใหม่ซีรี่ย์ " G " เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 20 ตัว  เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 25 มกราคม 2564 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 มี Effective Gearing หรือ อัตราทดที่สูงเฉลี่ย 6 เท่า และ Sensitivity เฉลี่ยมากกว่า 1 ณ วันแรกที่ทำการออก DW รวมถึง DW42 นั้นมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน และยังได้จัดทำ "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา "Price Guideline" ข้อมูลอื่นๆ ข่าวสารและโปรโมชั่น ได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด