อพวช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๐
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ครบรอบ 26 ปี ในวันที่ 30 มกราคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายสักการะพระบรมรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) บริเวณอาคารสำนักงาน อพวช. และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายศศิ ภิญโญยิ่ง ตำแหน่งช่าง 5 สำนักบริหาร และนางสาวพันธ์ทิวา เผือกลาดพร้าว ตำแหน่งพนักงานบริหาร สำนักบริหาร ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อพวช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด