แรงงานจังหวัดปัตตานี เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจและมาตรการช่วยเหลือช่วงโควิต

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๔
วันที่ 27 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเก็น เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและมาตรการช่วยเหลือ สปก.ผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
แรงงานจังหวัดปัตตานี เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจและมาตรการช่วยเหลือช่วงโควิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด