"สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์" บอสใหญ่แห่ง STI เข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

จันทร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๒๖
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เข้ารับมอบตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 จากนายธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา
สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ บอสใหญ่แห่ง STI เข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่า พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน รวมกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรอย่างมืออาชีพ อีกทั้ง ยังให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยความทุ่มเท ทำให้ได้รับการตอบรับจากสมาชิกของสมาคมนักศึกษาฯ อย่างล้นหลาม โดยจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (วันสิ้นสุดวาระ)

ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ในฐานะ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า จะส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า - นักศึกษาปัจจุบัน โดยจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในทุกด้านยิ่งๆ ขึ้นไปจากเดิม เพื่อต่อยอดการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและแวดวงการศึกษาในระดับชาติ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตนได้ตั้งใจไว้ ซึ่งนอกจากเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแล้วนั้น ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด