TQR เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 5.10 บาท/หุ้น

จันทร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๖:๐๒
คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) พร้อมด้วยคุณจิรยง อนุมานราชธน(ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณพันทิตา แซ่เอ็ง (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นไอพีโอของ TQR โดยกำหนดราคาเสนอขาย 5.10 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) 14 เท่า และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ตึกซไนเดอร์) ชั้น 9 ถ.รัชดาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด