ซีคอน บางแค รับมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "เครื่องกรองฝุ่น PM2.5"

อังคาร ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๐๓
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค โดย นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ "เครื่องกรองฝุ่นPM2.5" ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำมาช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศให้กับลูกค้าและประชาชนบริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ เป็นประธานในการรับมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
ซีคอน บางแค รับมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เครื่องกรองฝุ่น PM2.5

ภาพจากซ้าย

  1. นายณรงศักดิ์ ยลประเวศ ครูที่ปรึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  2. นายชินภัท มงคลศิริวัฒนา ครูที่ปรึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  3. นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค
  4. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
  5. เด็กชายนภัทร ยี่สุ่นศรี นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  6. นายณัฐอาณา ศรีสุขสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  7. เด็กชายวาดเขียน เข็มกำเนิด นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  8. นางสาวญาณวี ธารธารานุกุล นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  9. เด็กหญิงปวิชญา สมบัติสมภพ นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ที่มา: ซีคอน บางแค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด