เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก SET50 DW รุ่นใหม่ ซีรี่ย์ "G" จำนวน 2 ตัว ซื้อขายวันแรก 15 ก.พ.64

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๒:๓๘
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ในดัชนีราคา SET50 Index รุ่นใหม่ซีรี่ย์ "G" จำนวนทั้งหมด 2 ตัว ได้แก่ S5042C2104G และ S5042P2104G เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 มี Effective Gearing หรือ อัตราทดที่สูงเฉลี่ย 15 และ Sensitivity 1.20 ณ วันแรกที่ทำการออก DW รวมถึง DW42 นั้นมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน และยังได้จัดทำ "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา "Price Guideline" ข้อมูลอื่นๆ ข่าวสารและโปรโมชั่น ได้ที่

Facebook: DW42tiger: https://www.facebook.com/DW42tiger
Line: @DW42: http://nav.cx/fp1lx5o
Website DW42: https://www.maybank-ke.co.th/dw42 หรือ ค้นหาด้วย keyword คือ DW42

ที่มา: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด