เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 ตัวใหม่ 8 ตัว ซื้อขายวันแรก 22 ก.พ. 64

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๓:๔๗
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) SET50 Index DW 8 ตัว ดังนี้ ADVA42C2107G, AMAT42C2107G, BCPG42C2107G, BGRI42C2107G, DELT42C2105G, OR42C2107G, OSP42C2107G, TISC42C2107G เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นซีรี่ย์ "G" คือ ที่มี Eff. Gearing หรือ อัตราทดที่สูง และ Sensitivity ดีใกล้ 1 ณ วันแรกที่ทำการออก DW โดยทาง DW42 นั้นมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน และยังได้จัดทำ "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา "Price Guideline" ข้อมูลอื่นๆ ข่าวสารและโปรโมชั่น ได้ที่
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 ตัวใหม่ 8 ตัว ซื้อขายวันแรก 22 ก.พ. 64

Facebook: DW42tiger: https://www.facebook.com/DW42tiger

Line: @DW42: http://nav.cx/fp1lx5o

Website DW42: https://www.maybank-ke.co.th/dw42 หรือ ค้นหาด้วย keyword คือ DW42

ที่มา: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด