ไฟเซอร์เปลี่ยนโลโก้

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๑๐
หลังจากดำเนินธุรกิจมานานกว่า 170 ปี ไฟเซอร์ได้เข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการอุทิศทุ่มเทให้กับผู้ป่วยโดยจะเป็นบริษัทฯ ที่ไม่เพียงดำเนินกิจการเพื่อการรักษาอาการป่วยของโรคต่าง ๆ เท่านั้นหากแต่จะเป็นการรักษาโรคให้หายขาด (cure) รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ (prevent) ดังนั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโลโก้ที่เป็นตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีรูปลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนเป้าประสงค์ของบริษัทในการนำเสนอยานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย (Breakthroughs that change patients' lives(R)) 
ไฟเซอร์เปลี่ยนโลโก้

ไฟเซอร์ได้กลายเป็นบริษัทที่เป็นมากกว่าบริษัทยาโดยโลโก้ใหม่ที่มีลักษณะของพลังการเคลื่อนไหวที่สื่อมาจากนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเราได้เปิดเม็ดยาออกเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงแก่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำอันเปรียบได้กับเกลียวคู่ที่หมุนขึ้นซึ่งก็คือคู่สายที่บิดเป็นรูปเกลียวของดีเอ็นเอที่เป็นข้อมูลรหัสพันธุกรรมของมนุษย์

โลโก้นี้ประกอบด้วยรูปทรง 2 อันเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาอันแรงกล้าในการมุ่งมั่นทุ่มเทและการอุทิศตนของเราให้กับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมต่าง ๆ ของเรากับการมีสุขภาวะที่ดีของผู้ที่ใช้ยาของเราโดยเราได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้สอดคล้องกับอนาคตข้างหน้าที่เรามุ่งเน้น ซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ (science) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยลดทอนความทุกข์ (compassion) และยานวัตกรรมต่าง ๆ (breakthroughs)

อัตลักษณ์ของไฟเซอร์สะท้อนถึงความเป็นเลิศและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์และการมองไปข้างหน้ามายาวนานกว่า 170 ปีซึ่งก็คือยานวัตกรรมในอนาคต ดังนั้นเราจะดูแลรักษาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการดำรงรักษาไว้ซึ่งค่านิยมขององค์กรโดยจะยังคงมุ่งมั่นและยืนหยัดในการให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และผู้คนให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจของเรา

หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก้ตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ หมายเลข 092 259 5536

ที่มา: ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด