สพร 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอาชีพเสริม "การทำผ้าบาติก"

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๔๓
22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำผ้าบาติก จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ สถาบันรัชต์ภาคย์นครศรีธรรมราช
สพร 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอาชีพเสริม การทำผ้าบาติก
สพร 22 นครศรีธรรมราช เปิดฝึกอาชีพเสริม การทำผ้าบาติก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด