สพร 22 นศ. ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๔๘
22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขาเทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 21 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
สพร 22 นศ. ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน
สพร 22 นศ. ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด