สนพ.หนองคาย ฝึกเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๕๓
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ เครือข่ายของสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ในหลักสูตร เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาข้อมูลสินค้า วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอสินค้าออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า การสร้าง Content marketing,E-marketplace การขายสินค้าในแพลตฟอร์ม E-Commerce สื่อ Social Media และการทำตลาดบนสังคมออนไลน์
สนพ.หนองคาย ฝึกเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ
สนพ.หนองคาย ฝึกเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด