สพร.9 พิษณุโลก จัดการแข่งขันคัดเลือกฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙:๔๔
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดการแข่งขันคัดเลือกฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในสาขาที่มีผู้สมัครเกิน 1 คน จำนวน 4 สาขา ดังนี้ 1.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ นางสุกานดา พันธ์ทอง สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 2.สาขาการออกแบบโปสเตอร์ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ นางสาวฑิฆัมพร เมนโดซ่า สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิษถ์ 3.สาขาวาดภาพระบายสี ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ นายถิรวัฒน์ ก๋าการ สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่4.สาขาสานตะกร้า ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ นายธวัช แช่มขุนทด สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนแต่ละสาขาเข้าร่วม"การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในการนี้นางศรีเพ็ญจันทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฝีมือคนพิการดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก จัดการแข่งขันคัดเลือกฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
สพร.9 พิษณุโลก จัดการแข่งขันคัดเลือกฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด