สพร.21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้แก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 แห่ง คือ
สพร.21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1. บริษัท รอยัล ซีเคียวริตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด
  2. บริษัท ภูเก็ต ซี คอร์ป จำกัด
  3. บริษัท อาร์ เอส อี โซลูชั่นส์ จำกัด
  4. โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา

โดยให้คำแนะนำในเรื่องผู้ปฏิบัติงานและผู้จ้างงานในตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมแม็ก สาขาช่างเชื่อมทิก และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ รวมถึงภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการ การยื่นประเมินเงินสมทบ และการยื่นรับรองหลักสูตร

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

สพร.21 ภูเก็ต ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด