วว.เปิดงานสัมมนาออนไลน์ NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID - 19 "กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal"

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๓
นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์ "NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID - 19 กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal" ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความตระหนักต่อการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพสินค้าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวมีสิทธิสมัครเข้าร่วม "โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยให้ได้รับตราสัญญาลักษณ์ FDA THAI HERB" ฟรี! โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 (ถ่ายทอดสัญญาณจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
วว.เปิดงานสัมมนาออนไลน์ NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID - 19 กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย 1.FDA Thai Herb สู่คุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร 2.Efficacy Evaluation Test พิสูจน์ความจริงไปกับการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัด 3.ASEAN Cosmetic GMP วางแผนการผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GMP ASEAN 4.Line Social Commerce ช่องทางมาแรงที่ห้ามพลาด และ 5.TikTok Media Workshop เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วว. อย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท Beautynista

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว.เปิดงานสัมมนาออนไลน์ NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID - 19 กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด