สนพ.พช.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๙
20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขา ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวน 38 คน เพื่อยกระดับแรงงาไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูณ์
สนพ.พช.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

สนพ.พช.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด