สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๕๒
22 ม.ค.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน ระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ. 64 มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ณ ห้องฝึกอบรม โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่
สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน
สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด