สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมสาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงานพื้นฐาน

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๐๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประกาศรับสมัครฝึกอบรม  สาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงานพื้นฐาน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-14 และ 20-21 มีนาคม 2564 ฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานทั่วไป ผู้ว่างงาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการ
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมสาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงานพื้นฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป2.มีความสนใจในหลักสูตรที่ฝึกอบรม3.เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และสามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

สมัครฝึกอบรมออนไลน์ ได้ที่ forms.gle/…ิม โทร.034-711 284 หรือ 034-717 585  หรือ 034-717 586

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด