บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๐:๒๙
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดพิธีทำบุญพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน และที่สถานีมักกะสัน โดยได้รับเกียรติจาก นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานกรรมการบริษัท และนายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้เกียรติร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้เชิญชวนหน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์แสดงความยินดี ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลให้แก่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนการมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยได้มีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย, คุณเกรซ นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019-2020 ให้เกียรติมาร่วมพิธี พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณนันทนา บุญหลง ขับกล่อมเพลเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ เพื่อส่งมอบความสุขผ่านให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เนื่องในวันครบรอบ 1 ทศวรรษการให้บริการรถไฟฟ้าของคนไทย
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด