สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัล "ริต้า ปาติยะเสวี" ประจำปี 2563

อังคาร ๐๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๒
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และกลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด (ที่ 4 จากขวา) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิต นักศึกษา วิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรู ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลครบวงจร มาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมดึงครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างเป็นเครื่องมือสำหรับการรายงานข่าวที่มีประสิทธิภาพสำหรับสื่อมวลชนยุค 4.0
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดพิธีประกาศผล พร้อมมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563

ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ ข่าวทะเลจะนะ เสียงจากท้องทะเล นิตยสาร ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น ได้แก่ นิตยสาร ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลการบรรณาธิกรดีเด่น ได้แก่ นิตยสาร ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว โดยมี 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 1.สารคดีเชิงข่าวเกมลวงชวนพนัน ภัยออนไลน์ใต้หน้าจอเฟื่องฟูยุคโควิด หนังสือพิมพ์ the Prototype by [email protected]M สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ 2.สารคดีเชิงข่าวท่าเรือขายฝัน หนังสือพิมพ์ the Prototype by [email protected] สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด