WICE ตั้งเป้าปี 65 ส่งบริษัทย่อย ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาด mai

อังคาร ๐๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๖
WICE ตั้งเป้าปี 65 ส่งบริษัทย่อย ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาด mai บอร์ด ETL ไฟเขียวแต่งตั้ง เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เป็นแกนนำจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เดินหน้าปรับโครงสร้าง มั่นใจธุรกิจพื้นฐานดี แนวโน้มการเติบโตสูง
WICE ตั้งเป้าปี 65 ส่งบริษัทย่อย ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาด mai

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อีกทั้งแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อศึกษาแนวทางการนำ ETL เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2565

โดย ETL ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางบกข้ามแดน (Cross-border) มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต ผู้บริหารของ WICE และ ETL จึงเห็นโอกาสที่จะนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนมาขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

"การเตรียมเป้าหมายให้ ETL เพื่อเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญ จะทำให้ ETL มีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตได้ รวมทั้งยังทำให้ ETL มีภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนเป็นการการสร้างรากฐานของ ETL ให้มีความมั่งคง และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับองค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป" นายชูเดชกล่าว

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาการเงินในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ETL เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ความชำนาญและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดนนี้มาอย่างยาวนาน

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง ETL และการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพื่อรอที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป

อนึ่ง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. ("ETL" ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน) Cross border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน

ทั้งนี้ ETL มีจุดเด่นในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.ครอบคลุมเส้นทางจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปถึงเส้นทางเดินรถไปถึงยุโรป 2. มีระบบความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบล็อคที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีระบบการติดตามตำแหน่งรถด้วย GPS และกล้อง CCTV และ 3. มีระบบการตรวจสถานการณ์ขนส่งตลอดเส้นทาง

ที่มา: เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด