นายกฯ เป็นประธานประชุมบอร์ด 5G แห่งชาติ

จันทร์ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๐๕
 
นายกฯ เป็นประธานประชุมบอร์ด 5G แห่งชาติ

นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1-2564 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของไทย ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 5G ของประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้บรรลุตามทิศทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายกฯ เป็นประธานประชุมบอร์ด 5G แห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด