บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ - วิศวะมหิดล ผนึกพลังสู่อนาคตความร่วมมือ-วิจัยพัฒนานวัตกรรม

พุธ ๑๐ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบริหารเยี่ยมชม บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี มร.จอห์นนี่ ทัม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และทีมบริหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสศึกษาดูงานความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบออโตเมชั่น ณ สำนักงานใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อหารือความร่วมมือการทำวิจัยพัฒนาร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจไทย

โดยแนวทางความร่วมมือจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในประเทศ (Technology Localization) งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิศวะมหิดลคนรุ่นใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย เพื่อเสริมความเข้มแข็งแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมบูรณาการ รวมทั้งเป็นแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ายั่งยืน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยและสร้างชื่อเสียงในตลาดโลก โดยเป็นผู้วิจัยพัฒนา ออกแบบ ผลิตและให้บริการ อาทิ ระบบการจัดการพลังงานและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออโตเมชั่น พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน - อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - สื่อสาร EV Charger เป็นต้นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด