ดีอีเอส - ปปส. หารือบูรณาการข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม ให้เหมาะสมปลอดภัย หลัง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๐๓
ดีอีเอส - ปปส. หารือบูรณาการข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม ให้เหมาะสมปลอดภัย หลัง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ เน้นหนุนงานบำบัดรักษา-ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ดีอีเอส - ปปส. หารือบูรณาการข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม ให้เหมาะสมปลอดภัย หลัง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง การบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการบริหารระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.) โดยรองปลัดฯ ทำหน้าที่ในฐานะเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ปปส. พร้อมคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของ ปปส.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ให้เหมาะสม ปลอดภัยและสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส - ปปส. หารือบูรณาการข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม ให้เหมาะสมปลอดภัย หลัง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด