ผู้บริหาร ที ลีสซิ่ง เข้ารับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ในโครงการ "หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๕๑
นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ซ้าย) เข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ โครงการ "หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำกิจกรรมสนับสนุนองค์กรการกุศล และ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดีเสมอมา โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส (ขวา) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อวันก่อน
ผู้บริหาร ที ลีสซิ่ง เข้ารับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ในโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด