ITEL คว้างานให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเชื่อมัน และศักยภาพการให้บริการ

ศุกร์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๗
ITEL งานวิ่งชนคึกคัก ล่าสุดคว้างานเช่าศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แบบ Co-Location (ดาต้า เซ็นเตอร์) เป็นระยะเวลา 3 ปี ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หนุนงานในมือเพิ่มขึ้นตามเป้า
ITEL คว้างานให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเชื่อมัน และศักยภาพการให้บริการ

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ชนะการประกวดราคาเช่าศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แบบ Co-Location เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามเอกสารการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝนจ.จจ.b 02/2564 มูลค่าโครงการ 7,499,880.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมี บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง พร้อมผลักดันรายได้ปีนี้เติบโต

"จากการที่บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับงานจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ถือเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อ บริษัทฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ให้บริการศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีศักยภาพ มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2564 จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะบริษัทฯจะรับรู้รายได้ และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้มาก ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/64 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลต่ออัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียม เสนองานโครงการอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งในโครงการของลูกค้าหลักปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทฯอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น" นายณัฐนัย กล่าว

ที่มา: อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด