วิศวกรรมอาหาร มจธ. เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ศุกร์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๕
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม "หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)" ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด อบรมระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 17,500 บาท
วิศวกรรมอาหาร มจธ. เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด