บีเจซี ร่วมลงนามสัญญา กับ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๗
บีเจซี ร่วมลงนามสัญญา กับ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของยูนิชาร์มในประเทศไทย
บีเจซี ร่วมลงนามสัญญา กับ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร และดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายทาดาชิ นาคาอิ กรรมการผู้จัดการ นางสุมลรัตน์ ทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร และนายอภิศักดิ์  อัครพัฒนานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ยูนิชาร์ม ในช่องทางอาณาเขตร้านค้าปลีกและส่งแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในร้านค้าเครดิต Top 200 ร้านค้าเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้แก่คู่ค้า เพิ่มความต่อเนื่องการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนเพิ่มทางเลือกความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ความร่วมมือกันทางธุรกิจดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของทั้ง บีเจซีและผลิตภัณฑ์ ยูนิชาร์ม เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: BJC Big C Group

บีเจซี ร่วมลงนามสัญญา กับ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด