ดีอีเอส ขายความสำเร็จพัฒนาแอปหนุนการพัฒนาทุกมิติเวที WSIS Forum 2021

พุธ ๒๔ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๒๔
"เนวินธุ์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเวที WSIS Forum 2021 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ นำเสนอความสำเร็จประเทศไทยพัฒนาแอปหนุนดิจิทัลขับเคลื่อนในทุกมิติ และจัดการสถานการณ์โควิด-19 ปลื้มโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฝ่าด่านกว่าพันโครงการจากทั่วโลก เข้าท้าชิงรางวัล WSIS Prize 2021

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วานนี้ (23 มีนาคม 2564) ได้เข้าร่วมการประชุม World Summit on the Information Society Forum (WSIS) 2021 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)  ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้ คือ "ICTs for Inclusive Resilient  and Sustainable Societies and Economies โดยในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วง High-level Policy Sessions ซึ่งกำหนดหัวข้อไว้ 14 หัวข้อ ให้ประเทศสมาชิกเลือกนำเสนอตามความสนใจ

สำหรับหัวข้อที่กระทรวงฯ นำเสนอ คือ ICT Applications and Services  ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายของไทยในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แอปพลิเคชัน และการให้บริการด้าน ICT และดิจิทัล เพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

"เรานำเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแอปและการให้บริการด้าน ICT และดิจิทัล อาทิ การสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัลเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)  การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ ได้แก่ หมอชนะ และ Thailand Plus เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19"นายเนวินธุ์กล่าว

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังสนอให้ ITU และประเทศสมาชิกร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นต่างๆ การลดช่อว่างทางดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ไปด้วยกัน 

ทั้งนี้ WSIS Forum เป็นการประชุมระดับโลกในกรอบสหประชาชาติ สำหรับผู้มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนา และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ของประเทศสมาชิก ITU และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วม อาทิ รัฐมนตรีด้าน ICT และดิจิทัล จากประเทศโปแลนด์และโปรตุเกส วุฒิสภาจากประเทศบาร์เบโดส และผู้แทนจาก Internet Society Foundation

นายเนวินธุ์ กล่าวว่า ในปีนี้ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) ของประเทศไทย ยังเป็นโครงการหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ติด 1 ใน 360 โครงการที่เข้ารอบจากทั้งหมด 1,270 โครงการทั่วโลก และถูกเสนอเป็น 1 ใน 20 โครงการ ในหมวดสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethical Dimensions of the Information Society) ที่จะเข้าไปร่วมชิงรางวัล WSIS Prize 2021

ดังนั้น อยากเชิญชวนให้คนไทยช่วยกันร่วมโหวตสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) เพื่อคว้ารางวัลระดับโลก WSIS Prize 2021 โดยโครงการที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 5 อันดับในแต่ละหมวด จะผ่านเข้าไปในรอบการคัดเลือกต่อไป สามารถร่วมโหวตออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค.  64 คลิกเข้าไปที่ https://qrgo.page.link/iSMF4 เพื่อดูรายละเอียดในไฟล์คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียง

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด