เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนครบวงจร

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๕
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดย นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำสัญญากู้เงินจาก Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (65.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่กู้ยืม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้บวกร้อยละ 1 ต่อปี  ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการระดมทุน ด้วยทางเลือกอื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิ
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนครบวงจร

เพื่อตอบสนองปริมาณธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น การเติบโตด้านมาร์จิ้น และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงต้องการเงินทุนหมุนเวียนมาเสริมสภาพคล่อง และบริหารต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจต่อไป ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจปี 64 ที่มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนครบวงจร พร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดด

ที่มา: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด