สถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือทางด้านวิชาการกับ ม.หอการค้าไทย

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๔
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยและ ประธานโครงการ [email protected] พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ Dr. Eden Y woon อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเขีย (AIT) Dr. Roger John Levermore, Dean of School of ManagementDr. Christopher J. Garnier, Executive Director of AIT Extension และ Mrs. Chalita Lertwinyu, Director of Office of Thailand Affairs ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกันทางด้านวิชาการในอนาคต ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือทางด้านวิชาการกับ ม.หอการค้าไทย
สถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือทางด้านวิชาการกับ ม.หอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด