สนพ.เพชรบุรี เปิดฝึกอบรม สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 ให้แก่บุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๓
นายพูลโชค  โตประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี)  ได้เปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน เพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือ มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) เปิดเผยว่าจากการที่โซลาร์เซลล์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ประโยชน์หลัก ๆ ก็เลยเป็นการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่มีวันหมด อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ นอกเหนือจากนี้ยังนำไปใช้งานได้ หลากหลาย ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ และช่วยให้การผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องง่าย เพราะผลิตที่ไหนก็ใช้ที่นั่นได้เลย ไม่ต้องคำนึงถึงการนำส่ง อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสในการทำงานได้อีกด้วย

ผู้สนใจต้องการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด