ม.อ.เปิดอาคารทุ่งใสไช ศูนย์กลางพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๒๓
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,296 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ 7 แผนงาน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี
ม.อ.เปิดอาคารทุ่งใสไช ศูนย์กลางพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด