เอ็นที รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ระบบ IDC & Cloud Service จากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน EP

พุธ ๓๑ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๑๓
เร็วๆนี้ ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลจาก นางสาวอธิตานันท์ อภิธนทวีพัฒน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชี่ยนอินเทลลีเจ้นท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (AIIT) และนายอิสรา โล่สุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยเอ็นที ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน TIA-942-B:2017 จากสถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน EPI และมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO/IEC 20000-1:2018 และ CSA STAR-Cloud Security จาก BSI ซึ่ง เอ็นที ได้มีการบริหารจัดการระบบ IDC & Cloud Service ได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด