สพอ. เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564

ศุกร์ ๐๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๒
ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564  รายละเอียดดังนี้
สพอ. เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564
 1. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.)
 2. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 6. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
 7. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 8. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 9. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น
 10. การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 11. การใช้รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 12. ด้านความปลอดภัยอื่นๆ
 13. ระบบการจัดการแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 14. ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเชื่อมโยงด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
 15. เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสะอาดและการควบคุม

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. โทร. 082-956-4645  ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม โทร. 081-611-6445 โทร.0-2555-2616,0-2555-2617 ที่ Website  www.itdikmutnb.com และ E-mail [email protected]  

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สพอ. เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด