สนพ.หนองคาย ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๖
นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมาย นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม และนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
สนพ.หนองคาย ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
สนพ.หนองคาย ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด