สมัครด่วน!! เป็น วิศวกรอุตสาหการ เรียนด้วย ทำงานได้ด้วย ได้แล้ววันนี้...ที่ SPU

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๐๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครด่วน!! เป็น วิศวกรอุตสาหการ เรียนด้วย ทำงานได้ด้วย ได้แล้ววันนี้.ที่ SPU

สมัครด่วน!! เป็น  "วิศวกรอุตสาหการ" ... เรียนด้วย ทำงานได้ด้วย

#อยากเป็นผู้บริหารงานอุตสาหกรรม เรียนรู้พัฒนาทักษะ การจัดการงานอุตสาหกรรม

เป็นวิศวกรโรงงานการผลิต โลจิสติกส์ วิศวกรโครงการ หรือผู้บริหารจัดการกระบวนการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

เรียนในชั้นเรียนวันเสาร์ +  เรียน online ในวันอื่นๆ (ผู้จบ ม.6 / ปวช. เรียนเพิ่มวันธรรมดา 1-2 วัน ต่อสัปดาห์) --  แผนการเรียนเพียง 3 ปี

เรียนเป็นชุดทักษะความรู้ ใช้งานได้เลย ไม่ต้องรอจนจบ

รับจำนวนจำกัด สมัครเรียนได้ที่

www.spu.ac.th/…orm/173

ติดต่อสอบถาม in-box มาได้ที่  ผศ.ดร.สุพัฒตรา  และ ผศ.ดร.ชวลิต

www.facebook.com/…ripatum

 ** วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) ปรับปรุงใหม่

** เรียนรู้พร้อมเก็บประสบการณ์

แผนเรียนมุ่งเน้น ชุดทักษะความรู้ (Competency Module) ตอบโจทย์งานในธุรกิจ อุตสาหกรรม นำไปใช้งานได้เร็ว

ชุด Mini IE - เข้าใจพื้นฐานภาพรวม สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหการได้เร็ว

ชุด Principle IE - หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรม แบบเจาะลึก

ชุด Application IE - เลือกเน้นความชำนาญ ประยุกต์ใช้หลัก IE ในงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต / โลจิสติกส์ / การบริหารจัดการอาคาร / ฯลฯ

ชุดข้ามศาสตร์ - เลือกเรียน Minor จากคณะอื่นๆ เพิ่มทักษะและโอกาสใหม่ๆ  เช่น บริหารธุรกิจ กฏหมาย บัญชี  ดิจิทัลมีเดีย ฯลฯ

"เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง"

www.spu.ac.th/engineer

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด