สนพ.สบ พัฒนาแรงงานศักยภาพแรงงาน "พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1"

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๙:๓๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2564 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขางานดังกล่าว จำนวน 10 คน ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ได้มาตรฐาน และปลูกฝังในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง
สนพ.สบ พัฒนาแรงงานศักยภาพแรงงาน พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0 36679720

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด