สนพ.สระบุรี ส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน "ช่างแอร์"

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๕๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี วัตถุประสงค์ในการทดสอบฯ เพื่อทดสอบฯ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ รวมถึงยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงตำแหน่งงานที่จะเลื่อนระดับขึ้น 
สนพ.สระบุรี ส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน ช่างแอร์

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0 36679720

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี ส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน ช่างแอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด