สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแนกวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบจำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การทดสอบครั้งนี้เป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับในการทดสอบไปเตรียมคววามพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานต่อไป
สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด