พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมประเมินตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

พฤหัส ๐๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๐
8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 22 คน โดยดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินความรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 เพื่อสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป
พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมประเมินตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมประเมินตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด